Wie zijn we ?

Sinds 1979 voert Special Olympics Belgium haar missie uit: alle personen met een vertandelijke beperking de mogelijkheid bieden aangepaste sporten te beoefenen en trainingsprogramma’s te volgen, met als doel tot een optimale ontplooiing te komen maar ook het bewust maken van het publiek.

Ieder jaar organiseert Special Olympics Belgium Nationale Spelen (afwisselend in Vlaanderen en Wallonië, en om de vijf jaar in Brussel) en stuurt de beste Belgische atleten naar de Wereld Winter- en Zomerspelen, die alternatief om de twee jaar doorgaan.

Special Olympics Belgium telt tot op heden 12 000 actieve atleten en is erkend door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Naast sport ontwikkelt Special Olympics Belgium verschillende non-sport programma’s ter versterking van haar missie, zoals onderzoeksprogramma’s in aangepaste sport, een gezondheidsprogramma, artistieke expressie van personen met een verstandelijke beperking, de sensibilisering van de opinie voor de aanpak van de beweging.

België telt meer dan 160.000 personen met een verstandelijke beperking. Dit is 1 Belg op 70. Dit wil zeggen dat via familie en vrienden bijna een miljoen mensen dagelijks in contact komt met deze personen.