Sportieve principes

Special Olympics Belgium werkt samen met sportclubs, instellingen en sportfederaties voor personen met een beperking (G-sport, La Ligue Handisport en Parentee). Binnen dit kader zijn competente coaches/begeleiders, die vertrouwd zijn met de regels en de geest van Special Olympics, het ganse jaar beschikbaar voor de trainingen.

Sport bij Special Olympics steunt op volgende principes:

  • Divisioning
  • Coaching

 

Divisioning

Bij Special Olympics vormt de divisioning het fundamentele verschil met alle andere sportorganisaties. Dit concept van Special Olympics schept eerlijke, rechtvaardige en spannende wedstrijdvoorwaarden voor de sporters met verschillende behendigheidsniveaus. Er zijn geen kwalificatieproeven, maar wel tests binnen de verschillende groepen met vergelijkbare prestaties en behendigheidsniveaus. De wedstrijden worden zodanig gestructureerd dat sporters uit éénzelfde behendigheidsniveau zich enkel met elkaar meten. De samenstelling van de reeksen (divisioning) gebeurt op basis van de beste resultaten die voor de wedstrijd werden doorgegeven (skill tests) en van de prestatie ter plaatse op de dag van de competitie. Een klassement wordt opgemaakt voor iedere groep per behendigheidsniveau, per leeftijdscategorie en per geslacht. Binnen eenzelfde groep mogen de verschillen in resultaten niet hoger zijn dan 15% (indicatief). Deze reeksen bestaan uit elk 3 atleten.

Coaching

Special Olympics biedt coaches per sport enkele richtlijnen en gidsen aan wat betreft het trainen van de atleten. Voor verdere sportspecifieke informatie, ga naar Aangeboden Sporten > Sportdiscipline > Coaching Guide.

Er is echter ook basisinformatie die toepasbaar is op elke Special Olympics sport. Deze informatie kan u hier raadplegen.