Sportieve principes

Regelmatige sportbeoefening heeft niet alleen een effect op het fysieke, maar ook op het psychologische en sociale vlak. Sport verbetert de fysieke conditie, de algemene gezondheid, het zelfvertrouwen en bevordert vriendschappelijke contacten. De sporters ervaren de gunstige effecten in hun dagelijkse leven. Dankzij de sport verbetert het zelfbeeld en zelfvertrouwen van personen met een verstandelijke beperking en dat draagt bij tot het verbeteren van hun levenskwaliteit.

Special Olympics Belgium werkt samen met sportclubs, instellingen en sportfederaties voor personen met een beperking (G-sport, La Ligue Handisport en Parentee). Binnen dit kader zijn competente coaches/begeleiders, die vertrouwd zijn met de regels en de geest van Special Olympics, het ganse jaar beschikbaar voor de trainingen.

Sport bij Special Olympics steunt op volgende principes:

  • Divisioning
  • Unified sport
  • Coaching

 

Divisioning

Bij Special Olympics vormt de divisioning het fundamentele verschil met alle andere sportorganisaties. Dit concept van Special Olympics schept eerlijke, rechtvaardige en spannende wedstrijdvoorwaarden voor de sporters met verschillende capaciteiten. Er zijn geen kwalificatieproeven, maar wel tests binnen de verschillende groepen met vergelijkbare prestaties en capaciteiten. De competities worden zodanig gestructureerd dat sporters uit een prestatiegroep zich enkel meten met sporters van een vergelijkbaar niveau. De samenstelling van de prestatiegroepen (divisioning) gebeurt op basis van de beste resultaten die werden doorgegeven (skill tests) en van de prestatie ter plaatse op de eerste dag van de competitie. Een klassement wordt opgemaakt voor iedere groep per prestatieniveau, per leeftijdscategorie en per geslacht. Binnen eenzelfde groep mogen de verschillen in resultaten niet hoger zijn dan 15% (indicatief). Deze groepen moeten bestaan uit minimum 3 en maximum uit 8 atleten.

Unified Sports

Unified Sports brengt mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking samen.

Het doel van Unified Sports:

  • Erkenning en integratie van atleten met een verstandelijke beperking d.m.v. sport
  • Participatie en betrokkenheid van valide personen
  • Engagement, ook van de ouders
  • Persoonlijke ontwikkeling van de atleet en de unified partner

De keuze van sport en frequentie van trainingen worden in onderling overleg afgesproken.

Plezier en wederzijds respect staan voorop!

Quote van een coach bij Unified Sports: “De Special Olympics atleten hebben een enorme motivatie om vooruitgang te boeken op hun prestaties om toch maar beter te spelen met hun unified partners. Ze stellen het erg op prijs om als echte sporter erkend te worden! Het is fantastisch om te zien hoeveel zelfvertrouwen ze erop winnen!”

Partner worden of vragen over Unified Sports in Belgium?
Richt u tot Special Olympics Belgium via info@specialolympics.be

Lees alles over Unified Sports wereldwijd hier.

 

Coaching

Special Olympics biedt coaches per sport enkele richtlijnen en gidsen aan wat betreft het trainen van de atleten. Voor verdere sportspecifieke informatie, ga naar Aangeboden Sporten > Sportdiscipline > Coaching Guide.

Er is echter ook basisinformatie die toepasbaar is op elke Special Olympics sport. Deze informatie kan u hier raadplegen.