Sportieve partners

Ligue Handisport FrancophoneDe visie van Ligue Handisport Francophone:

– Mensen met een beperking  kansen bieden  om zich door sportbeoefening te ontplooien en helpen hun grenzen te verleggen, al naargelang de persoonlijke ambities.

De missie van Ligue Handisport Francophone:

– Het potentieel in sporters te ontdekken.  De atleten te ondersteunen en begeleiden om ze te helpen zichzelf te overtreffen en grotere prestaties te leveren.

– Structuren die sportactiviteiten aanbieden voor personen met een beperking op te richten en te ontwikkelen.

– De handisport te promoten in de Waalse Brusselse regio aan een zo groot mogelijk publiek, door een gevarieerd en kwaliteitsvol programma dat tegemoet komt aan ieders behoefte.

– De waarden van handisport te laten erkennen in de hele maatschappij.

www.handisport.be
Integration@handisport.be – 071 10 67 50

logo-g-sportG-sport Vlaanderen is het door Vlaanderen erkende G-sportplatform.

De organisatie werkt samen met actoren binnen en buiten de G-sportsector om meer personen met een handicap of beperking duurzaam aan het sporten of bewegen te brengen.

Binnen haar werking zet G-sport Vlaanderen in op verschillende pijlers:

  • Aanspreekpunt en infoloket zijn voor iedereen met interesse in G-sport.
    G-sport Vlaanderen helpt jou zoeken naar een club in jouw buurt of een leuke activiteit. Ook voor al jouw vragen staat G-sport Vlaanderen paraat.
  • Een kennisloket zijn voor iedereen binnen en buiten de G-sportsector.

Zoek je een tool om een club op te starten of ben je op zoek naar wetenschappelijk onderzoek? Voor dit en veel meer kan je terecht bij G-sport Vlaanderen.

  • Sensibiliseren en taboes doorbreken bij de G-sporter zelf, toeleiders, de media en het brede publiek.

G-sport Vlaanderen bekend maken is één van de belangrijkste taken voor de organisatie. Door mediacampagnes, sociale media maar vooral door het brengen van inspirerende en taboedoorbrekende verhalen, wil G-sport Vlaanderen er voor zorgen dat sport voor personen met een handicap de normaalste zaak van de wereld wordt.

  • Ondersteunen van de G-sportsector en het G-sportbeleid

Met de uitrol van een Vlaamse G-sportfonds gaat G-sport Vlaanderen op zoek naar financiële ondersteuning voor de G-sporters.

Meer informatie over hoe jij kan genieten van deze ondersteuning, ontdek je weldra op de website van G-sport Vlaanderen.

Meer informatie over G-sport of G-sport Vlaanderen nodig?

Neem dan zeker een kijkje op www.gsportvlaanderen.be of stuur een mailtje naar info@gsportvlaanderen.be.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond vertegenwoordigt alle voetbalclubs van België. Ze werd opgericht in 1895 en telt tweeduizend voetbalclubs. Wekelijks organiseert de KBVB 300000 voetbalwedstrijden.

De KBVB heeft echter niet enkel aandacht voor het sportieve en wil via het voetbal een  ambassadeur zijn voor de waarden respect, fair play, inclusie, gezondheid, duurzaamheid en opvoeding in onze samenleving. Om dit in de praktijk te brengen, richtte de KBVB in 2016 een eigen Corporate Social Responsibility cel op die verantwoordelijk is voor het uitwerken en implementeren van sociale projecten.

Een van de beleidspunten binnen het CSR-beleid van de KBVB is de verdere ontwikkeling van het G-voetbal en dit in samenwerking met haar vleugels Voetbalfederatie Vlaanderen en l’Association des Clubs Francophones de Football. Hiervoor werkt de KBVB samen met verschillende partners uit het G-voetballandschap waaronder Special Olympics Belgium. Samen met hen wil de KBVB ervoor zorgen dat niemand buitenspel staat en de sport kan beoefenen waarvan hij/zij houdt!

Meer info: http://www.belgianfootball.be/nl/g-voetbal-0