Gold

 

logo-Intys-Couleur

Naast onze ambitie om te groeien en om een sleutelrol te spelen in het creëren van duurzame waarden bij Europese ondernemingen, zet Intys zich eveneens in voor verbetering op maatschappelijk vlak in België.

Op welke, en doeltreffendste, manier te werk gaan voor een rechtvaardigere maatschappij ? Door taboes te doorbreken, door een strategie van inclusie te promoten, die bovendien solidariteit begeestert – wedijverend met zichzelf met de hulp van allen. Intys Consulting deelt de visie van Special Olympics alsook haar sportieve waarden: zichzelf overtreffen, het doorzettingsvermogen, de moed nodig om de eindstreep te halen.

Ons engagement voor Special Olympics is geen toeval, maar iets waarop wij echt trots zijn.

Logo-rond-kiwanis

Van bij de start van Special Olympics Belgium in 1979 hebben we altijd de steun gekregen van Kiwanisbij het organiseren van de jaarlijkse nationale spelen: vrijwlligers, de kiwanis-village en financiële hulp.

Deze Kiwanis-steun is van grote waarde voor Special Olympics Belgium :het uitlenen van materiaal en sponsoringalsook het bieden vanrechtstreeks hulp aan sportclubs van personen met een verstandelijke beperking.

Kiwanis Belgium-Luxembourg ondersteunt in grote hoeveelheid, lokaal en nationaal, onze sportevenementen. Het is ook daarom dat ze hun plaats verdienen binnen Gold Sponsors.

44-LionsGedurende de voorbije jaren hebben Lions op een actieve wijze hun sympathie en steun betoond aan Special Olympics, zowel ter gelegenheid van de succesvolle Europese zomerspelen 2014 in Antwerpen, waar ruim 2000 atleten met een mentale beperking uit
58 landen aan deelnamen, als aan de jaarlijkse Nationale Spelen 2015, waar een 3500 Belgische atleten hun opwachting maakten.

Deze positieve instelling vertaalt zich zowel op het internationale vlak, waarbij Lions Clubs International via zijn betrokkenheid bij het “Opening Eyes program” als een “global sponsor” optreedt, als op het nationale vlak waar het Lions Multiple District 112 Belgium mee aan de wieg stond van het ondersteunende “Healthy Athletes Program (HAP)”.

Om deze betrokkenheid op duurzame wijze te onderbouwen werd in de schoot van het Lions Multiple District 112 Belgium een werkgroep opgericht om de vrijwillige ondersteuning van dit internationale project voor de inclusie en gelijke behandeling van mensen met een mentale beperking nog beter te organiseren.

Business, strategie en ICT kunnen vandaag niet zonder elkaar. De oplossingen en diensten van de Van Roey ICT Group zorgen ervoor dat u zich kan focussen op uw kerntaken en uw klanten kan laten schitteren. Mét spijkerharde kwaliteitsgaranties en reactietermijnen. Wij zorgen er voor dat u een betrouwbare en succesvolle zakenpartner blijft: wendbaar, snel, veilig en mobiel.

Al 25 jaar lang zijn wij de voorkeur ICT partner van ondernemers, bedrijven, zorginstellingen, scholen en overheden. Vanuit onze kantoren in Turnhout, Geel, Mechelen en Antwerpen, bieden wij u doordachte oplossingen in Infrastructuur  zoals Security, Storage & Cloud en  Networking) en Applications (zoals Dynamics en Office365, Apps & E-commerce). Daarnaast kan u rekenen op een uitgebreid pakket aan diensten zoals Managed Services en Staffing. Voor een aantal sectoren hebben wij specifieke knowhow en oplossingen uitgewerkt. Webstore.be is de webshop van VanRoey.be met een portfolio van met zorg gekozen hard- en software oplossingen en een uitmuntende logistiek.