Project Unify®

Special Olympics Project Unify® is een educatief programma dat tot doel heeft om leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs en studenten uit de hogescholen en universiteiten kennis te laten maken met Special Olympics en de waarden die de organisatie uitdraagt.

Via infosessies en getuigenissen van Special Olympics atleten leren de leerlingen en studenten open te staan voor personen met een verstandelijke beperking en wordt de integratie van deze personen in de maatschappij versterkt.

Het scholenprogramma beoogt niet enkel de leerlingen en studenten te informeren, maar wil hen ook actief betrekken bij Special Olympics. Bijkomend aan de infosessies, worden er daarom ook diverse activiteiten aangeboden die in overleg met de school uitgekozen worden. De lijst van activiteiten omvat onder andere:

  • Deelname aan de scholen Torch Run
  • ‘Fans in the stands’: aanmoediging van de atleten tijdens wedstrijden
  • Sportmoment met Special Olympics atleten
  • Verkoop van artikelen of de organisatie van een activiteit ten voordele van Special Olympics Belgium
  • Vrijwilligerswerk tijdens Special Olympics Belgium wedstrijden (+16 jaar)
  • Stages en projecten (hogescholen en universiteiten)

Het scholenprogramma wordt voornamelijk aangeboden aan scholen afkomstig uit de omgeving waar de Nationale Spelen of Regionale Spelen plaatsvinden. Ook andere scholen kunnen bij interesse contact opnemen met de verantwoordelijke van het programma Annelies Matthé.

Scholen die zich op een duurzame manier engageren voor Special Olympics krijgen het logo ‘Special Olympics Geïntegreerde School’. Volgende scholen hebben een hart voor Special Olympics en tekenden reeds een charter met Special Olympics Belgium:

  • British School Brussels
  • Hogeschool PXL
  • Basisschool Atheenum Keerbergen
  • International School of Brussels

Unified Sports® is een tweede aspect van het scholenprogramma dat voornamelijk wordt aangeboden aan leerlingen uit het secundair onderwijs. Bij Unified Sports® sporten personen met (= atleten) en zonder (= unified partners) een verstandelijk beperking samen. Hoewel plezier voorop staat werkt Unified Sports® ook taboedoorbrekend. Sport is immers een ideale middel om tot wederzijds respect en verdraagzaamheid te komen. Op die manier zal Unified Sports® de erkenning en integratie van personen met een verstandelijke beperking verder versterken.

In dit programma worden scholen uit het regulier onderwijs gekoppeld aan scholen uit het buitengewoon onderwijs. In onderling overleg en samen met Special Olympics wordt er afgesproken welke sport(en) de leerlingen samen zullen beoefenen, wanneer, waar, hoe vaak etc. Teams kunnen bestaan uit dames of heren, maar ook gemixte ploegen zijn mogelijk.

Voor meer informatie over project Unify® kan u terecht bij Annelies Matthé.