Project Baxter International Foundation

Healthy Hearing

Sinds juni 2016 krijgt Special Olympics Belgium de financiële steun van Baxter International Foundation om het Healthy Hearing programma uit te breiden.

 

“Frédéric Hoffmann, CEO van Baxter Benelux (links) overhandigde op het evenement van de Golisano Health Leadership Award de cheque van Baxter International Foundation aan de President van Special Olympics Belgium, Piet Steel (rechts)”

Frédéric Hoffmann:  “I was pleased to learn more of the amazing work of Special Olympics Belgium and what their aspirations are. The healthy programs are very important for their athletes and deserve all our attention. In Baxter’s commitment to improve the health and well-being of our patients, I am proud that with our support, we help Special Olympics Belgium to strive for a better access to healthcare and a better health for people with intellectual disabilities.”

 

 

 

Het project richt zich op een betere toegang tot de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  Om dit te bereiken, worden verschillende doelen vooropgesteld die elk inspelen op een belangrijke factor binnen de toegang tot de gezondheidszorg.

1. Meer mensen met een verstandelijke beperking een gratis oor- en gehoorscreening aanbieden : Er zullen screenings georganiseerd worden op lokale evenementen en in voorzieningen. Healthy Hearing is bovendien tijdens de Nationale Spelen ook te vinden op andere sportsites, en dit naast de aanwezigheid van HAP op de hoofdsite.

2. Meer vrijwilligers betrekken bij het uitvoeren van deze gratis oor- en gehoorscreenings : Studenten van de 7 hogescholen en universiteiten die audiologie aanbieden in België, professionele audiologen en (NKO-)artsen vormen een onmisbare kracht binnen het Healthy Hearing-team. Tegelijkertijd krijgen zij ook de interessante en leerrijke ervaring mee om mensen met een verstandelijke beperking te testen en met hen te communiceren. De praktische ervaring die zij bij onze atleten opdoen, vormt een meerwaarde in hun verdere opleiding of werkervaring en versterkt hun zelfvertrouwen in het omgaan met deze doelgroep. Ook hun kennis over oor- en gehoorproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking vergroot.

3. Alle 7 hogescholen en universiteiten die audiologie aanbieden in België betrekken in het project : Hun studenten krijgen de kans om deel te nemen aan Healthy Hearing screenings in functie van hun stage en krijgen specifieke theoretische kennis mee met betrekking tot deze doelgroep tijdens hun opleiding. Samen met deze 7 hogescholen en universiteiten zal er in 2018 voor het eerst een themadag georganiseerd worden met zowel theoretische topics als praktische workshops over gehoor en verstandelijke beperking.

4. Educatie van familieleden en zorgverleners : Deze groep speelt een belangrijke rol in de preventie, detectie en de follow-up van oor- en gehoorproblemen. Voor hen wordt informatie ter beschikking gesteld tijdens Healthy Hearing screenings (brochure en presentatie) en worden infoavonden georganiseerd.

5. Bewustmaking van politici en beleidsmakers over de verhoogde prevalentie van oor- en gehoorproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en het verbeteren van de toegang tot de gezondheidszorg. Het project loopt intussen iets meer dan een jaar en er werden reeds mooie resultaten geboekt. Nog tot april 2019 zal er verder gewerkt worden om dichter bij ons doel te geraken.