Play Unified

#playunified

Special Olympics Belgium heeft haar strategie bepaald voor 2020.  De organisatie heeft de ambitie om 20 000  sporters te betrekken bij Play Unified en dit in nauwe samenwerking met de clubs en de sportfederaties (door de lokale ontwikkeling). De Play Unified label maakt deel uit van deze visie en staat als symbool voor de toenemende groei. Elke vereniging die zich het Play Unified label toe-eigent bevestigt hiermee zijn steun aan personen met een verstandelijke beperking en laat hen gebruik maken van kwaliteitsvolle infrastructuren samen met valide personen.

 

Wat is Unified Sports ?

Unified Sports brengt mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking samen.

Het doel van Unified Sports:

  • Erkenning en integratie van atleten met een verstandelijke beperking d.m.v. sport
  • Participatie en betrokkenheid van valide personen
  • Engagement, ook van de ouders
  • Persoonlijke ontwikkeling van de atleet en de unified partner

De keuze van sport en frequentie van trainingen worden in onderling overleg afgesproken.

Plezier en wederzijds respect staan voorop!

Play Unified Friends

After a long and fruitful partnership Special Olympics Belgium now welcomes The British School of Brussels (BSB) as a Play Unified friend.  We are looking forward to cooperate with the students who will be organising Play Unified events at the school. The efforts made by the board, teachers, students, parents, and friends of the BSB to finance the Play Unified students’ projects are very much appreciated.  It will help us to realise our ambitions and objectives to enable 20,000 athletes with intellectual deficiency to live their Olympic dream. On behalf of the Special Olympics athletes: many thanks!