Play Unified

#playunified

Special Olympics zet zich in op de forse ontwikkeling van de Play Unified activiteiten, dit is het gezamenlijk sporten van personen met en zonder verstandelijke beperking.
Met trots kunnen we aankondigen dat het Play Unified project, met als doel om 20.000 atleten te bereiken tegen 2020, tot een succesvol einde is gebracht. Daarom is het nu tijd om jullie het nieuwe project aan te kondigen: Play Unified 2022 binnen een breder politiek memorandum.

Het doel van Unified sporten :

  • Erkenning en integratie van atleten met een verstandelijke beperking d.m.v. sport
  • Participatie en betrokkenheid van valide personen
  • Persoonlijke ontwikkeling van de atleet en de unified partner

Unified sporten is recreatief, want de vriendschappelijke sfeer leidt tot kameraadschap, maar het is ook competitief, want de deelnemers moeten over capaciteiten beschikken die slechts bekomen worden door een regelmatige training.

 

Special Olympics kent het kwaliteitslabel Play Unified toe aan clubs, federaties, steden en gemeenten en andere partners die investeren om kwaliteitssport aan te bieden, aangepast aan personen met een verstandelijke beperking, en die integrerende trainingssessies promoten voor personen met en zonder verstandelijke beperking.
Het Play Unified project voor 2022 kadert binnen de 3 pijlers van onze strategie van 2024, namelijk sport, onderwijs en jeugd. Samen met de steden en gemeenten streven we, door middel van een charter, gedurende 2 jaar de volgende doelstellingen na voor een echte impact en lokale ontwikkeling:

  • 22.000 atleten bereiken tegen 2022 (stijging van 1.000 atleten per jaar).
  • 500 klassen van lagere scholen informeren en in contact brengen met atleten via een Unified-sportdag (leerlingen met en zonder verstandelijke beperking sporten samen in hetzelfde team).
  • 2 Play Unified-evenementen per jaar per stad/gemeente organiseren (1 nieuw en aan 1 bestaand evenement een Play Unified-aspect toevoegen).
  • Opleidingen organiseren voor de opvoeders/begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking via ADEPS, Sport Vlaanderen of een andere opleidingsstructuur.

 

Vind alle informatie terug in onze brochure Play Unified

Contactpersoon
Hendrik Desmet
Play Unified Manager
PlayUnified@specialolympics.be