New Partner – Urban Youth Games

Een van drie pijlers van SOB is onderwijs, naast sport en het Healthy Athletes Program. Binnen deze pijler gaat onze nieuwe partner, Urban Youth Games, jongeren verenigen op nationaal niveau gedurende het hele jaar via een scholenprogramma. Zij gaan SOB-atleten mee integreren in hun inclusieve sportprogramma en ook jongere SOB-atleten met een verstandelijke beperking integreren. Scholen van het buitengewoon onderwijs zullen gecontacteerd worden zoals SOB-clubs om hieraan vrijblijvend en gratis deel te nemen. Urban Youth Games heeft volgende evenementen op de kalender staan: Molenbeek op 19 en 20 mei, 2 en 3 juni in Gent en 23-24 juni in Luik.