Nationale Spelen – Lommel 2017

We hebben het genoegen jullie mee te delen dat de volgende Special Olympics Nationale Spelen zullen plaatshebben te Lommel van 24 tot en met 27 mei 2017 !

Indien uw club geïnteresseerd is om hieraan deel te nemen, vindt u hier het formulier “Intentie tot deelname” terug. Dit formulier moet terug verzonden worden voor 29 juli 2016 naar Special Olympics Belgium en dit uitsluitend via post of mail naar : assia.elbakkali@specialolympics.be.