Motorische activiteiten – Sportspelen

Special Olympics Belgium biedt een programma aan met motorische activiteiten voor personen met erg beperkte motorische mogelijkheden. Zo krijgen deze personen de kans om in een veilige, geruststellende omgeving aangepaste specifieke bewegingsoefeningen te maken.

Les managers

Erik Bauwens

Motor activities - Sport games manager

Motor activities assistant manager

Sport games assistant manager

Officiële reglementen

Motorische activiteiten

Special Olympics Belgium reglement

Coaching guide

 

Sportspelen

Special Olympics Belgium reglement

Album Motorische activiteiten – Sportspelen Nationale Spelen 2019

mot_Mvd_1

ssp_SVE-3

Tous les sports