Het memorandum van Special Olympics Belgium ter gelegenheid van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.

Brussel, 07 september 2018.

Mevrouw, Meneer,

Betreft: het memorandum van Special Olympics Belgium ter gelegenheid van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.

Wij durven hopen dat de reflectienota die wij u bij deze bezorgen en de concrete actiepunten die zij bevat u van dienst zijn bij het finaliseren van uw verkiezingsprogramma. Nog liever zouden wij zien dat u ze zou meenemen en ten uitvoer brengen in de komende bestuursperiode 2018-2024.


Als verantwoordelijken voor de werking van Special Olympics Belgium hebben we in de voorbije zes jaar kunnen vaststellen dat de gemeenten er in zeer hoge mate toe bijdragen mensen met een verstandelijke beperking actief bij deze Spelen te betrekken. In 2014 hebben een vijftigtal gemeenten en provinciebesturen zich samen met ons ook ontfermd over diverse Europese delegaties die deelnamen aan de Special Olympics Summer Games in België.

Het leek ons daarom heel belangrijk dat ook onze organisatie haar steentje zou bijdragen. Zij werkte daarop het bijgevoegd document uit dat hopelijk inspiratie kan bieden dank zij de (goede) ideeën en de ervaring opgedaan in de voorbije 50 jaar (In juli 1968 werden de Special Olympics voor het eerst georganiseerd in de Verenigde Staten).

Wij hopen dat u uw voordeel zal kunnen doen met het resultaat van deze oefening. Het spreekt vanzelf dat wij vanaf vandaag en dit voor de hele komende bestuursperiode te uwer beschikking staan.

Met vriendelijke groeten,

Zehra Sayin    &    Piet Steel

CEO                       Voorzitter