Krachtige toespraak van Tim Shriver

Mieke De Mot, Christoph Swaenepoel, Tim Shriver et Piet SteelNew Haven, Connecticut – 16 januari laatstleden: Toen Special Olympics voorzitter, Tim Shriver, er het prestigieuze Walter Camp Football Foundation award in ontvangst nam, vestigde hij de aandacht op mensen met een verstandelijke beperking, en zei: “Hun zaak is, denk ik, de enige zaak in de geschiedenis van sociale evolutie die hoofdzakelijk gedragen wordt door sport.”

Ieder jaar wordt deze trofee uitgereikt aan een uitzonderlijke persoon die zijn of haar talenten ten dienste stelde om een groot succes te bereiken in het zaken- of privéleven, of bij de overheid.

In zijn aanvaardingstoespraak verklaarde Tim Shriver dat Special Olympics dé beweging is die ijvert om “de talenten, de waardigheid en de waarde van mensen met Down syndrome, autisme, William’s syndrome, of andere verstandelijke beperkingen in het licht te stellen, en om hen een plaats als volwaardige personen te laten innemen. Zij kwamen op het speelveld van sport en keerden de rollen volledig om.  Deze spelers herbepaalden het begrip winnen.”

Beluister deze krachtige toespraak via onderstaande vidéo :