Jobs

Jobs & Vrijwilligers

Onze missie: sport brengen binnen het bereik van personen met een verstandelijke beperking met het oog op hun fysieke en sociale ontplooing, en de bevordering van hun maatschappelijke integratie.

Onze missie en activiteiten spreken u aan en u bent overtuigd van onze waarden van Respect, Moed, Integratie en Waardigheid?

Misschien hebben wij een job voor uw! Geef maar een blik aan ons rubriek Jobs.

Ook bij: Jobs
Ook bij: Jobs