Healthy Communities

SOBelgium is geselecteerd als een van de 33 landen die zich inzetten voor het beste voor een gezonde gemeenschap, een grote erkenning voor ons werk op het gebied van gezondheid!

Healthy Communities (HC) werd opgericht door Special Olympics International in samenwerking met de Golisano Foundation. Dit project is een aanvulling op het Healthy Athletes Program (HAP). Het zorgt ervoor dat er naast de gezondheidsscreenings van Special Olympics atleten op sportevenementen, het hele jaar door gewerkt wordt aan een betere gezondheid en betere toegang tot de gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke beperking. In 2012 startte een piloot programma waaraan wereldwijd 14 landen deelnamen. In 2016 stapte Special Olympics Belgium, naast 18 nieuwe landen, ook mee in dit project. Ondertussen stapten nog meer andere landen mee in het Healthy Communities project.

 

Het Healthy Communities project van Special Olympics Belgium richt zich specifiek op drie disciplines: Health Promotion, Healthy Hearing en Special Smiles. Daarnaast stelt Special Olympics Belgium zich ook als doel om de nodige lokale fondsen te vinden voor de toekomstige organisatie van het HAP en zal het trachten om de continuïteit van het Healthy Communities project in de toekomst te verzekeren.

Op 29 november 2016 werd met trots de eerste Golisano Health Leadership Award overhandigd aan Lions clubs International MD 112 Belgium. Deze award werd in alle deelnemende landen uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor het gezondheidsprogramma van Special Olympics en zo de gezondheid van personen met een verstandelijke beperking verbetert. Lions Clubs International MD 112 Belgium werd gekozen als laureaat voor deze award voor hun jarenlange steun aan het HAP, zowel financieel, logistiek als met vrijwilligers.

Hier stopte het niet voor Lions Clubs International MD 112 Belgium, want tijdens de Special Olympics Wereld Winterspelen 2017 in Oostenrijk, ontvingen zij ook de Global Golisano Health Leadership Award. In elk van de 7 Special Olympics regio’s werd 1 laureaat geselecteerd om deze Global Award in ontvangst te nemen.

In 2018 heeft Special Olympics Belgium opnieuw de Golisano Health Leadership Award uitgereikt. Ditmaal kregen drie personen/organisaties de eer om de Award in ontvangst te nemen: Collaboration platform: Belgian Dentists support Special Olympics Special Smiles, Diane Buekers en Melina Willems. Van deze drie award-winnaars werd het Collaboration platform: Belgian Dentists support Special Olympics Special Smiles voorgesteld aan SOI om mee te dingen naar de Global Golisano Health Leadership Award. Voor de twee keer op rij ging deze Global award voor de regio, Europe Eurasia, opnieuw naar een Belgische genomineerde. Het Collaboration platform: Belgian Dentists support Special Olympics Special Smiles kreeg had namelijk de eer om deze Global award te ontvangen tijdens de Wereld Zomerspelen 2019 in Abu Dhabi.

Piet Steel, President van Special Olympics Belgium, overhandigt de Golisano Health Leadership Award aan  Remy Huwaert, Council Chairman van Lions Clubs International MD 112Belgium (2016-2017).

Paul Nauwelaerts, verantwoordelijke HAP binnen Lions en Remy Huwaert nemen trots de Global Golisano Health Leadership Award in ontvangst.

Prof. Luc Marks, die het Collaboration platform: Belgian Dentists support Special Olympics Special Smiles vertegenwoordigde, met de 6 andere Global Award-winnaars. Klik op de foto voor de uitgebreide presentatievideo.

 

In het kader van hun nominatie voor de Global Golisano Health Leadership Award werd volgende promotionele video gemaakt over de samenwerking met Lions Clubs International MD 112 Belgium.

 

Healthy Hearing

Healthy Hearing focust binnen het Healthy Community project op verschillende domeinen. Allereerst wordt er gewerkt rond de optimalisatie van de follow-up van Special Olympics-atleten die na hun deelname aan een Healthy Hearing screening (screening van zowel de oren als het gehoor) een doorverwijzing kregen voor verdere opvolging en behandeling. Daarnaast zullen er Healthy Hearing screenings worden aangeboden aan mensen met een verstandelijke beperking wonende in woon- en zorgcentra, voorzieningen voor begeleid zelfstandig wonen en/of scholen. Op die manier kunnen meer personen genieten van de gratis oor- en gehoorscreening.

Binnen het project wordt er ook aandacht geschonken aan educatie van de studenten audiologie in zake communicatie met en de oor- en gehoorproblematiek bij personen met een verstandelijke beperking. Studenten zullen hiervoor zowel een theoretische als praktische training aangeboden krijgen. Tot slot zullen er ook bijkomende gratis evenwichtsscreenings aangeboden worden tijdens Special Olympics Healthy Athletes events evenals in woon- en zorgcentra. Op die manier hopen we voldoende gegevens te kunnen verzamelen rond het voorkomen en de specifieke oorzaak van evenwichtsproblemen.

Partners van het Healthy Communities Healthy Hearing project:Publicaties en presentaties in het kader van het Healthy Communities Healthy Hearing project:

 • Mehta, R., & Willems M. (19/01/2017). A longitudinal research of 10 years of hearing screening in athletes with an intellectual disability. Emirates Otolaryngology, Audiology and Communication Disorders Congress, Dubai/United Arabic Emirates.
 • Willems, M. (24/10/2016). Ear and hearing screening in athletes with intellectual disability during international Special Olympics events. Coalition of Global Hearing Health Conference, Manila/Philippines.
 • Willems, M. (21/9/2016). Ear and hearing screening in athletes with intellectual disability during international Special Olympics events. World Congress Audiology, Vancouver/Canada.
 • Mehta, R., & Willems M. (19/09/2016). A longitudinal research of 10 years of hearing screening in athletes with an intellectual disability. World Congress Audiology, Vancouver/Canada.
 • Willems, M., Van der Kelen, K. (19/09/2016). Vestibular screening of athletes with intellectual disability during Special Olympics events. World Congress Audiology, Vancouver/Canada.
 • Willems, M. (5/12/2015). Oral Presentation “Results and follow-up of ear and vestibular screening of Special Olympics athletes” (Special Olympics Europe Eurasia Conference “Health status of people with intellectual disabilities”, Graz/Austria).

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

Health Promotion

Binnen het HC Health Promotion project zullen er in een periode van 3 jaar zes evenementen georganiseerd worden waarbij de klemtoon ligt op aangepaste voeding en beweging voor personen met een meervoudige beperking gecombineerd met slik-en kauwproblemen. Eten en drinken doen we dagelijks, maar voor deze doelgroep is het niet eenvoudig, eerder complex. Tijdens deze evenementen zal er naast een aangepaste gezonde voeding ook aandacht zijn voor smaak- en geurbeleving, dieet en consistenties.

De zes evenementen gaan door in Ter Heide, een organisatie in Midden- en Zuid-Limburg die opvang voorziet voor deze personen met een meervoudige beperking en worden uitgevoerd onder leiding van Clinical Director Health Promotion/Coördinator voeding Ter Heide en dit in samenwerking met een aantal Hogescholen en externe partners. Het thema is ‘Eten is een feest’, de bewoners van Ter Heide kunnen samen met hun ouders/netwerk, begeleiders en specialisten genieten van een aangepaste lekkere voeding en daarnaast ook van aangepaste fysieke activiteiten ontwikkeld voor deze mensen met meervoudige beperking.Partners van het Healthy Community Health Promotion project:


Publicatie in het kader van het Health Communities Health Promotion project:

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer

Special Smiles

Het HC  Special Smiles project kadert binnen een doctoraatstudie die loopt aan de universiteiten van Gent en Brussel. Binnen dit project gaat men enerzijds een mondonderzoek aanbieden aan personen met een verstandelijke beperking wonende in verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen. Parallel gaat men aan ouders, begeleiders, opvoeders en zorgverleners verschillende protocollen rond mondhygiëne en mondzorg introduceren. Op deze manier wordt efficiëntie en rendabiliteit van het gebruik van deze protocollen getest. De bedoeling hiervan is een model te ontwikkelen dat landelijk maar ook op internationaal vlak wetenschappelijk onderbouwd is, maar ook een positieve invloed kan hebben op de dagdagelijkse mondgezondheid van de door ons beoogde populatie.

De uitkomst van de protocollen wordt daarnaast ook gekoppeld aan een vergelijkende studie tussen het poetsen met een manuele en elektrische tandenbortsel, waarbij men het ‘train-the-trainer’ model zal promoten binnen de verschillende centra. Binnen het Special Smiles project zal men ook onderzoeken of de follow-up na een Special Smiles screening nog verder geoptimaliseerd kan worden.

Partners van het Healthy Communities Special Smiles project:


Publicaties en presentaties in het kader van het Healthy Communities Special Smiles project:

 • Carla Fernandez, Isabelle Descamps, Kasia Fabjanska, Imke Kaschke, Luc Marks Treatment needs and predictive capacity of explanatory variables of oral disease in young athletes with an intellectual disability in Europe and Eurasia. European Journal of Paediatric dentistry 2016, 17/01 9-16
 • Giorgi Dugashvili#, Linda Van den Berghe#, Giorgi Menabde, Marina Janelidze, Luc Marks Validation of method for evaluating pain associated with temporomandibular disorders in youngsters with an intellectual disability. Medicina Oral , Patologia oral y cirurgia oral 2016 doi:10.4317/medoral.21584
 • Carla Fernandez , Imke Kaschke , Steven Perlman , Bjoern Koehler , Luc Marks A multicenter study on dental trauma in permanent incisors among Special Olympics athletes in Europe and Eurasia. Clinical Oral Investigations 2015 Nov;19(8):1891-1898
 • Isabelle Descamps , Luc A. Marks Oral health in children with Down syndrome: Parents’ views on dental care in Flanders (Belgium). European Journal of Paediatric Dent. 2015, 16(2) 163-168
 • Luc Marks#, Carla Fernandez# , Imke Kaschke , Steven Perlman Oral cleanliness and gingival health among Special Olympics athletes in Europe and Eurasia Medicina Oral , Patologia oral y cirurgia oral 2015 Sep 1;20(5):591-597
 • C. Fernandez, D. Declercq, M. DeDecker, L. Marks Treatment needs and impact of oral health screening of athletes with intellectual disability in Belgium. BMC Oral Health (2015) 15:170 DOI 10.1186/s12903-015-0157-9
 • Ilknur Tanboga, M.Ahu Durhan, Basak Durmus, Luc A.M. Marks Temporomandibular disorders in young people with an intellectual disability : Prevalence of signs and symptoms. European Journal of Paediatric Dent. 2014,15(4) 349-354
 • R. Leroy, D. Declerck, L. Marks The oral health status of special Olympics athletes in Belgium. Community Dental Health 2012 , 29 (1). 68-73

Meer informatie over het Healthy Community project:

Audrey Desclée: audrey.desclee@specialolympics.be
of via http://resources.specialolympics.org/healthy-communities.aspx

EnregistrerEnregistrer

EnregistrerEnregistrer