Bronze

41-AxaMensen, bedrijven en verenigingen toekomstgericht steunen en ondersteunen. Meedenken, meewerken, meegroeien. Dat is waar AXA voor staat. Of het nu gaat om een belegging of een krediet, een auto- of brandverzekering, een spaar- of zichtrekening; er is altijd een AXA bankagent of verzekeringsmakelaar in uw buurt. Zelfs om te supporteren.

Ondernemingszin, aandacht en respect voor anderen, groepsgeest en toewijding’ Allemaal waarden die Delaware Consulting terugvindt bij de atleten en de vrijwilligers van Special Olympics. De organisatie wordt gedragen door het enthousiasme van duizenden vrijwilligers. Ze zetten zich in voor anderen en maken zo een stukje ‘betere wereld : meer verdraagzaamheid en een plaats voor iedereen.

46-RicohMarktleider van digitaal bureaumateriaal en documentverwerking. Zij hebben een specifieke beleidspolitiek opgestart. Zij willen hun werknemers sociale verantwoordelijkheid binnen het bedrijf bijbrengen. Zij nodigen hun medewerkers uit om zelf actie te ondernemen. In groep kunnen ze verschillende activiteiten voorstellen met een liefdadigheidskarakter. Hier wordt een bepaalde winstmarge aan gedoneerd . Ricoh ondersteund Special Olympics ook via sponsoring. De verwerking van de atletenresultaten en het verwerken en afdrukken van de kleuerenfoto’s van onze atleten gebeurt allemaal met Ricoh-machines.

Corelio_printing

La-défenseDefensie is meer dan operaties en trainingen. Het is een organisatie met een lange historiek, sterk verweven met de Belgische geschiedenis. De oprichting van de krijgsmacht verliep parallel met de oprichting van de Belgische staat. Hierdoor staat Defensie symbool voor de verbondenheid van het Belgische volk en kent het een rijk palet aan tradities, die met trots in stand gehouden worden. In haar diversiteitsbeleid houdt Defensie rekening met alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen en erkent ze deze verschillen als waardevol voor haar organisatie. Vanuit dit respect voor elke individu en de verbondenheid met een sociaal bewogen Belgische samenleving, betuigt Defensie jaarlijks en van harte haar steun aan Special Olympics.

Logo-TirlemontAl 180 jaar is de Tiense Suikerraffinaderij verankerd in het Belgische landschap. Deze verankering gaat hand in hand met duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn er fier op partner te zijn van de Special Olympics. Warmte en respect voor elkaar zijn waarden die je zowel binnen ons bedrijf terugvindt als bij de atleten en de organisatie van Special Olympics.

Ter_Beke_CMYK_2014Ter Beke is een maatschappelijke verantwoorde ondernemer met respect voor mens, dier en milieu.  Ter Beke wil daardoor op een duurzame wijze bijdragen aan een betere samenleving.   We doen dit onder andere door het steunen van diverse NGO en VZW initiatieven. Als belangrijke voedingsproducent kan Ter Beke dat ook in natura doen.  Ten aanzien van de organisatie Special Olympics leveren we lekkere en gezonde producten die zorgen voor de broodnodige energie in de sport.  We duimen daarbij ook voor de goede prestaties van onze gemotiveerde atleten !

cemede_transpCEMEDE sponsort jaarlijks de ruiterproeven van Special Olympics Belgium.

In de optiek van duurzame ontwikkeling, en openheid op geografisch en sociaal vlak wenst CEMEDE de inzet van Special Olympics te ondersteunen en aan te moedigen.  Ontegensprekelijk biedt Special Olympics Belgium personen met een verstandelijke beperking een optimale kans om zich door middel van sport te ontplooien op persoonlijk en sociaal vlak.  De glimlach van de atleten, het enthousiasme van de potentiële winnaars, de emoties die zij uitstralen, de vreugde van hun families en sympathisanten, het professionalisme en de passie van de organisatoren en vrijwilligers : dat is pas Geluk !!

KoramicUit sympathie.

WRT_Linie_CMYK_posWürth heeft een lange geschiedenis van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op lokaal vlak, zowel als op internationaal vlak. Daarom is Würth Belux ook trots om partner te zijn van de Special Olympics. Een organisatie die met zoveel passie ijvert voor de integratie van mensen met een verstandelijke beperking verdient ons respect. En onze ondersteuning. Niet alleen financieel, maar ook via onze vrijwilligers. Want hun engagement en inzet zorgt ervoor dat duizenden atleten onvergetelijke momenten kunnen beleven.

En dat is onbetaalbaar.

Het advocatenkantoor KOAN met vestigingen in Brussel en Parijs  geeft zakelijk juridisch advies aan lokale en internationale klanten binnen zeer uiteenlopende sectoren. De passie, toewijding en gedrevenheid waarmee KOAN’s medewerkers zich elke dag weer opnieuw inzetten, is ook een waarde die is terug te vinden bij de Special Olympic  Atleten. Vanuit die gedachte, wilt KOAN Special Olympics België met raad en daad ondersteunen. KOAN draagt het initiatief waarbij personen met een verstandelijke beperking mogelijkheden worden geboden om sporten te beoefenen om zo tot zelfontplooiing te komen, een warm hart toe. Samen met SOB wil KOAN ‘Unified’ spelen.