Athletes leadership program

Het Athlete Leadership Programma werd door Special Olympics in het leven geroepen om naast sport (training en competitie) de atleten mogelijkheden aan te bieden om andere interesses en talenten te ontplooien. Het biedt de atleten een kans aan om, naast atleet, een actieve rol te spelen binnen Special Olympics en in de maatschappij. Ze kunnen taken uitvoeren die vroeger als niet-traditioneel werden beschouwd zoals woordvoerder, bestuurslid of assistent coach.

Het Athlete Leadership Programma in België omvat volgende onderdelen:

 • Atleet ambassadeur
 • Discussiegroep

 

Atleet ambassadeur

Atleet ambassadeurs zijn de vertegenwoordigers van Special Olympics en van alle Belgische atleten. Dankzij het programma leren ze hun mening vormen, uiten en dat hun stem ook effectief aanhoord wordt. Het programma versterkt hun leiderschapskwaliteiten en vormt hen tot zelfzekere personen die in zichzelf geloven en niet bang zijn om op te komen voor hun mening.

In het kader van de Europese Zomerspelen 2014 werden 17 atleet ambassadeurs van Special Olympics geselecteerd. Ze werden getraind om interviews te geven en te spreken voor een groot publiek en daarbij de boodschap van Special Olympics, via hun eigen ervaring, klank te geven. De ambassadeurs werden ingeschakeld om Special Olympics te vertegenwoordigen tijdens persconferenties, tv-momenten, interviews, maar ook tijdens sponsorbezoeken en in het kader van de vrijwilligerswerking. Via hun authentieke verhalen wisten ze sponsors, bedrijven, scholen en sympathisanten te inspireren.

Volgende atleten zijn verkozen tot atleet ambassadeurs en zullen ook in de komende jaren Special Olympics vertegenwoordigen op kleine en grote evenementen.

 • André SCHEPERS
 • Berny VANDERVEKEN
 • Christian LECLERC
 • Christof SWAENEPOEL
 • Christophe THEYS
 • Evy PLOEGAERTS
 • Heidi VANGEEL
 • Julie BOURGEOIS
 • Mathieu DELREZ
 • Micheline VAN HEES
 • Mieke DE MOT
 • Pieter SCHRAM
 • Quinten BRUYNINCKX
 • Thibeau BASTIEN
 • Wesly LEGRAND
 • Lies GIELIS
 • Pascal DUQUENNE
 • Pauline DESCHAEPMEESTER
 • Thomas STEEL

Belgische atleten kunnen ook geselecteerd worden door SO Europe/Euroasia om deel uit te maken van het Europe/Euroasia Leadership Council of door SO International als Global Messenger. Micheline Van Hees is bovenop haar rol als atleet ambassadeur in België ook verkozen om de Europese Special Olympics atleten te vertegenwoordigen. Tijdens de bijeenkomsten van de Europe/Eurasia Leadership Council is Micheline aanwezig om de belangen van de atleten te verdedigen. Micheline werd verkozen in 2012 en zal nog tot eind 2016 lid zijn van de ‘Europe/Eurasia Leadership Council’.

Daarnaast zetelt Micheline ook in de Raad van Bestuur van Special Olympics Belgium.

Discussiegroep

De betrokkenheid van de atleten is essentieel voor een goede werking van Special Olympics Belgium. Als atleet hebben zij immers een uniek perspectief en mening die bijdraagt aan een betere organisatie. Via de discussiegroep hoopt Special Olympics de inhoud van haar programma’s aan te passen om nog beter te kunnen voldoen aan de verwachtingen en de noden van haar atleten. Door deelname aan de discussiegroep ontplooien de atleten zich ook op communicatief vlak: ze leren hun mening vormen en zich voor een grote groep uit te drukken.

De discussiegroep vervangt het atletencomité dat in 2008 werd opgericht. De discussiegroep komt een keer per jaar samen, kort na de Nationale Spelen. Het doel van de discussiegroep is dat atleten hun mening kunnen geven over het verloop van de Spelen. Zowel positieve ervaringen als werkpunten kunnen hier gedeeld worden. De discussiegroep zal bestaan uit 10 atleten waarbij er gekeken wordt naar een goede verhouding van geslacht, sporten, clubs en moedertaal.

Geïnteresseerde clubs kunnen een of meerdere atleten afvaardigen om deel te nemen aan deze discussiegroep. Bij interesse gelieve contact op te nemen met Michèle Vander Elst.

Kandidaatsstellingsformulier