Algemene gebruiksvoorwaarden

ONZE 10 GEBODEN

Uw toegang tot en gebruik van onze website wordt beheerst door deze algemene gebruiksvoorwaarden en is gebaseerd op 10 principes die hieronder worden samengevat. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hier te lezen.

Wij vestigen uw aandacht op de noodzaak om deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: gdpr.privacy@specialolympics.be 

1. Toegang tot en bezoek van onze website impliceert de aanvaarding van onze gebruiksvoorwaarden en policy.  

De toegang tot en het bezoek van onze website impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en ons cookiebeleid

2. Helderheid en transparantie  

We houden u via de website op de hoogte van eventuele wijzigingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en/of het cookiebeleid. U aanvaardt deze wijzigingen volledig en onvoorwaardelijk telkens u onze site bezoekt.

3. Wij doen ons uiterste best om onze website up-to-date, toegankelijk, foutloos en zonder schadelijke componenten te houden.

We doen er alles aan om onze site up-to-date en toegankelijk te houden, zonder fouten of schadelijke componenten (computervirussen, externe inbraken, enz.). Storingen, onderbrekingen of de aanwezigheid van schadelijke elementen buiten onze controle zijn echter mogelijk. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk.

Als u een ongebruikelijk iets opmerkt op onze website, neem dan contact met ons op via gdpr.privacy@specialolympics.be . We zullen er vervolgens al het mogelijk aan doen om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren/herstellen.

4. Wij vertrouwen op u om ons correcte en actuele informatie te verstrekken

Voor het goede beheer van onze site en onze services hebben we nauwkeurige en bijgewerkte informatie nodig.

5. U zal onze website enkel gebruiken in overeenstemming met het doel ervan en conform de geldende wetgeving.

In het bijzonder, zal u zich onthouden van:

  • het gebruik een valse identiteit;
  • ons valse of illegale inhoud, junkmail, inhoud die de rechten van een derde partij schendt of schade toebrengt, toe te sturen;
  • schending van ongeautoriseerde toegang tot een deel van de site;
  • het ondernemen van enige actie die de werking van onze site kan verstoren.

Als u kennis hebt van ongepast gedrag of gebruik gerelateerd aan onze website, kan u contact met ons opnemen op het volgende adres: gdpr.privacy@specialolympics.be 

6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor andere sites  

Onze website kan links naar andere websites bevatten en sommige andere websites bevatten mogelijk een link naar onze website. Wij hebben geen enkele controle over website van derden, noch over de inhoud ervan. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor hun werking, inhoud en het gebruik ervan.

7. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van onze website

U bezoekt en gebruikt onze website volledig op eigen risico. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken.

8. Onze website en haar componenten worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Onze website en zijn componenten (merken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s, teksten, enz.) zijn onze eigendom. Ze worden beschermd door intellectuele rechten. Het is daarom verboden om onze website of componenten ervan te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken voor andere doeleinden dan die van de weergave van de site en de navigatie daarop. 

9. Onze klachtenprocedure is eenvoudig en efficiënt

Elke klacht moet ons schriftelijk worden medegedeeld binnen acht kalenderdagen nadat het feit dat aanleiding geeft tot de claim, bekend is geworden. Dit kan naar keuze verstuurd worden:

10. Dialoog om meningsverschillen te regelen

Van lange gerechtelijke procedures wordt niemand gelukkig. Indien er zich toch een geschil zou voordoen, verbinden wij ons om een dialoog in alle openheid na te streven, op zoek naar een minnelijke oplossing. Wij verwachten van u dezelfde inspanning.