Aangeboden sporten

Op regelmatige basis aan sport doen heeft niet enkel een fysieke impact maar ook psychologische en een sociale. ‘Sport’ verbetert de fysieke conditie, de algemene gezondheid en het zelfvertrouwen en vergemakkelijkt vriendschappelijke contacten. De atleten voelen de gunstige effecten in hun dagelijks leven. Mensen met een verstandelijke beperking die aan sport doen kunnen zo een positief zelfbeeld ontwikkelen en verbeteren hun zelfvertrouwen. Sport levert een grote bijdrage aan hun levenskwaliteit.

Special Olympics Belgium werkt nauw samen met sportclubs en sportfederaties (Parantee, La Féma, La Ligue Handisport en reguliere sportfederaties) alsook met G-sport Vlaanderen om betere sportomstandigheden te creëren voor personen met een verstandelijke beperking.

 

 

 

Alle sporten