Special Olympics Belgium

Met een verstandelijke handicap toch atleet

De meest voorkomende handicap

Verstandelijke handicap is de meest voorkomende handicap in de wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om bijna 156 miljoen mensen of 3% van de wereldbevolking. Deze mensen vertonen tegelijk een intellectuele achterstand en hebben moeilijkheden om zich aan te passen aan het gewone leven in de maatschappij.

In België

België telt meer dan 160.000 personen met een verstandelijke handicap. Dit is 1 Belg op 70. Dit wil zeggen dat via familie en vrienden bijna een miljoen mensen dagelijks in contact komt met deze handicap.